Nástroje pro usnadnění přístupu

Zápis

Vize: Otevřená, moderní, efektivní škola

ZÁPIS DO MŠ PODIVÍN – 2024/25

Zápis do Mateřské školy Podivín, příspěvková organizace pro školní rok 2024/25

proběhne 9. května 2024 od 9:00 do 15:00 hodin. 

Do mateřské školy doručte následující dokumenty:

 • Přihláška
 • Evidenční list dítěte podepsaný rodiči a potvrzený dětským lékařem
 • Kopie rodného listu dítěte

Způsob doručení:

 • Osobně předat dne 9. května 2024 od 9:00 do 15:00 hodin

V tento den v  čase 10:00 – 12:00 hodin bude zájemcům poskytnuta možnost individuálně nahlédnout do interních prostor a využít ke hře hřiště mateřské školy, s tím, že za bezpečnost svého dítěte zodpovídá rodič

 • Do datové schránky školy
 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, ( nelze poslat obyčejný email )
 • Poštou

Potřebné dokumenty si stáhněte z webu Mateřské školy Podivín www.mspodivin.cz

V měsíci červnu chystáme informační schůzku rodičů přijatých dětí s vedením školy.

Termín 5. června 2024 od 16:00 hodin. Na setkání přijďte bez dětí.

Připravujte své dítě na nástup do školky, aneb co by mělo Vaše dítě zvládat před nástupem do školky:

 • znát své jméno
 • vyjádřit co chce, nebo potřebuje
 • spolupracovat při oblékání, svlékání, obouvání
 • používat kapesník
 • při jídle sedět u stolu, držet lžíci a najíst se
 • pít z hrnečku nebo skleničky
 • používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • samostatně a bezpečně chodit po schodech
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
 • Veďte své dítě k samostatnosti, tím mu usnadníte adaptaci v mateřské škole

 

Kontakty
Mateřská škola Podivín

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá především k personálnímu posílení a podpoře osobnostně profesního rozvoje pedagogů vzdělávání pracovníků. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
EU fond